Bjud på Jo­nas Cram­bys fa­vo­rit­kött cô­te de bou­ef – bå­de snabbt och en­kelt

Mat. En av Jo­nas Cram­bys ab­so­lu­ta fa­vo­rit­styck­del­tal­jer är entrecô­te på ben. Så här tilla­gar han sin cô­te de bo­euf – snabbt och en­kelt.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - Text: Jo­nas Cram­by

Smoot­hie­bowls och ärt­pro­te­in­ham­bur­ga­re i all ära men ibland mås­te man ba­ra få lyxa till det med en re­jäl kött­bit. Vid så­da­na till­fäl­len är det få styck­de­tal­jer som slår en rik­tigt bra häng­mö­rad cô­te de bo­euf, el­ler entrecô­te på ben som det ock­så kal­las. Den är smak­rik, vac­kert mar­mo­re­rat och en­kel att tilla­ga. Ba­ra att ste­ka upp, tran­che­ra vid bor­det och ser­ve­ra med ett snus­kigt dyrt röd­vin.

Gör så här 1.

Bör­ja med to­mat­sal­la­den. Ski­va röd­lö­ken tunt och lägg i en sil. Sal­ta och låt lö­ken lig­ga där i en tim­me.

Gör i ord­ning en vi­nä­grett ge­nom att vis­pa ol­ja, vi­nä­ger och se­nap tills en emul­sion upp­står. Sma­ka av med salt och pep­par och ställ in i ky­len.

Pre­cis in­nan det är dags att äta klyf­tar du to­ma­ter­na i un­ge­fär åt­ta de­lar, ri­ver över li­te ba­si­li­ka, ring­lar på vi­nä­gret­ten och läg­ger lö­ken i en hög i mit­ten. Sma­ka av med pep­par och kanske li­te mer salt.

När du hand­lar din cô­te de bo­euf, tänk på att ski­van ska va­ra så tjock att den ska kun­na stå upp i pan­nan när du bry­ner den. Låt köt­tet lig­ga fram­me i rumstem­pe­ra­tur i minst en tim­me fö­re till­lag­ning. Sal­ta köt­tet or­dent­ligt och het­ta upp en gjut­järnspan­na med li­te ol­ja och smör. Stek sen köt­tet tills det fått en vac­ker, knap­rig ste­ky­ta pre­cis över­allt. In med kött­bi­ten i ug­nen tills

DIETERLEN/IBL

Tänk på att ski­van ska va­ra så tjock att den kan stå upp i pan­nan när du hand­lar din cô­te de bo­euf. FO­TO: JE­AN PI­ER­RE

→Jo­nas Cram­by är för­fat­ta­re och mat­skri­bent. I april släpp­tes hans se­nas­te bok »To­kyo för foodi­sar«.

FO­TO: IBL

Gör en sal­lad av kvist­to­ma­ter till köt­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.