← Tra­fik Kraf­tig ök­ning av döds­o­lyc­kor på vägar­na: »Det är sto­ra tal«

Metro Sweden (Stockholm) - - Tech -

NYA ZEELAND. Ti­o­tals spar­var och du­vor har hit­tats intrass­la­de i julde­ko­ra­tio­ner i Nya Ze­a­land, rap­por­te­rar New Ze­a­land Ha­rald. Fle­ra av fåg­lar­na har dött på grund av svält till följd av att de bli­vit in­vi­ra­de i gir­lang­er och and­ra julde­ko­ra­tio­ner. Myn­dig­he­ter tror att män­ni­skor med flit har fäst julde­ko­ra­tio­ner på fåg­lar­na, då det ver­kar som att gir­lang­er­na och ro­set­ter­na pla­ce­rats väl­digt nog­grant. Lik­nan­de in­ci­den­ter har rap­por­te­rats se­dan 2015, men ska ha ökat de se­nas­te vec­kor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.