Säll­synt syn när sy­na­go­ga flyt­tas

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro -

Washing­tons förs­ta och älds­ta sy­na­go­ga, Adas Isa­rel från 1876, fär­da­des i vec­kan på en ra­di­o­styrd an­ord­ning ge­nom den ame­ri­kans­ka hu­vud­sta­dens ga­tor. An­led­ning­en till flyt­ten är att sy­na­go­gan ska ut­gö­ra hörn­ste­nen i sta­dens ju­dis­ka mu­se­um.

METRO FO­TO: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.