Fle­ra oli­ka ligor hu­se­rar i Sve­ri­ge

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Inrikes -

I Sve­ri­ge ope­re­rar ett fler­tal in­ter­na­tio­nel­la stöld­ligor, in­te säl­lan från öst­ra Eu­ro­pa. I oktober var­na­de po­li­sen för att per­so­ner med kopp­ling­ar till li­tau­is­ka ligor ha­de rest in i Sve­ri­ge och i ju­ni häk­ta­des fy­ra per­so­ner från Ge­or­gi­en miss­tänk­ta för grovt hä­le­ri i söd­ra Stock­holm. Även ligor från Po­len och Ru­mä­ni­en är el­ler har va­rit ak­ti­va i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.