Föd­de barn i ko­ma

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Utrikes - METRO

USA. Po­li­sen i Ari­zo­na har star­tat en ut­red­ning om våld­täkt ef­ter att en kvin­na som har le­gat i ko­ma i över tio år fött barn. Po­li­sen har ta­git dna-prov på bar­net som kom­mer att jäm­fö­ras med dna från vård­hem­mets man­li­ga an­ställ­da. Kvin­nans fa­milj är djupt be­stört över det som hänt, men bar­net kom­mer att tas om hand om med störs­ta kär­lek, sä­ger dess ju­ri­dis­ka fö­re­trä­da­re till The New York Ti­mes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.