Skär­gårds­gin

Metro Sweden (Stockholm) - - Mat & Dryck -

Det kos­tar be­tyd­ligt mer att till­ver­ka dryc­ker på ett håll­bart och na­tur­nä­ra vis än in­dust­ri­a­li­se­rat och där­för kom­mer dryc­ker­na att bli ge­ne­rellt sett dy­ra­re. Sprit­hyl­lans gin är smak­satt med en­bär och lo­ka­la ör­ter som väx­er ute på Mö­ja där den till­ver­kas. Den har en kryd­dig och smak­rik ka­rak­tär och pas­sar som sig all­ra bäst med en god to­nic och ci­tron.

Sprit­hyl­lan Dry Gin, Värm­dö, Sve­ri­ge, nr 33007, 421 kr, 500 ml, 40,5 % al­ko­hol

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.