Tre unga: De ifrå­ga­sät­ter var­för vi in­te dric­ker

Metro Sweden (Stockholm) - - Reportage Nykterism - ALEX­AN­DRA AN­DERS­SON

Häl­sa. De är unga – och har valt bort al­ko­hol. Ett be­slut som de of­ta be­hö­ver för­sva­ra för om­giv­ning­en. Här be­rät­tar de med eg­na ord om hur det är att skip­pa spri­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.