Tolv tips för att tjuv­star­ta vår­käns­lan

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Vår. I vän­tan på att vin­tern ska bra­ka loss på rik­tigt får vi dröm­ma oss bort till vå­ren. Fak­tum är att det re­dan nu finns li­te vår­käns­lor i bu­ti­ker­na. Hos fle­ra ked­jor har ny­he­ter ram­lat in och vi har valt ut vå­ra fa­vo­ri­ter.

Text: Lisa Dahl­gren → Re­dak­tör på Metro Mo­de Ho­me.

→ Plasch, Pa­per Col­lecti­ve. Ab­strak­ta och geo­met­ris­ka mönster är vår sto­ra be­satt­het nu. 449 kro­nor

→ Sitt­puff, Åh­léns. Den­na lä­der­puff är ett al­ter­na­tiv till sam­metspuf­fen (som vi är li­te trött på). 2 499 kro­nor

→ Tall­rik, Lagerhaus. Pric­kigt pors­lin vän­tas gö­ra stor come­back i vår. 59 kro­nor

→ Bädd­set, El­los Ho­me. Det här se­tet får gär­na föl­ja med oss hem. 299 kro­nor

→ Stol, Åh­léns. Vi äls­kar fär­gen på den­na sam­metsfa­vo­rit från Åh­léns. 1 499 kro­nor

→ Vas, H&M Ho­me. En vas med 80-tals look som är en snygg in­red­ningsde­ko­ra­tion. 199 kro­nor

→ Bädd­set, Him­la. Lin­ne­la­kan är det skö­nas­te du kan bäd­da med i säng­en. 1 790 kro­nor

→ Kud­de, H&M Ho­me. En klar fa­vo­rit i vår är den här kud­den från H&M Ho­me. 199 kro­nor

→ Kru­ka, Lagerhaus. Vi gil­lar den hand­gjor­da käns­lan som här kru­kan pric­kar in. 99 kro­nor

→ Stol, El­los Ho­me. Den flä­ta­de sit­sen på den här sto­len är helt fan­tas­tisk. 1 799 kro­nor

→ Kud­de, Lagerhaus. De­tal­jen på den här kud­den an­das här­ligt 80-tal. 149 kro­nor

→ Pläd, H&M Ho­me. Gam­mel­ro­sa är en ny­ans som föl­jer oss in i vå­ren. 399 kro­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.