Mår­ten West­berg och Rin­ke­by

Metro Sweden (Stockholm) - - Metrodebatt - FO­TO: PETTER KARLBERG

→ Mår­ten West­berg är ord­fö­ran­de i Akro­pol bas­ket och Rin­ke­by run. → Rin­ke­by är en stads­del i Väs­te­rort in­om Stock­holms kom­mun, det är en mil­jon­pro­gram­s­för­ort.

→ Idrotts­för­e­ning­en Rin­ke­by Run an­vän­der id­rot­ten som bro över seg­re­ga­tio­nens grän­ser. Ge­nom löp­ning­en för­bätt­rar de häl­san och skaf­far ett kon­takt­nät i ri­ka­re de­lar av sta­den.

→ Akro­pol Bas­ket är Rin­ke­bys störs­ta, mest fram­gångs­ri­ka och kän­da id­rotts­klubb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.