Elin, 26, slu­ta­de dric­ka al­ko­hol: Är sjuk hets

Metro Sweden (Stockholm) - - Måndag Med Metro 14/1 -

NY­HE­TER Unga som in­te dric­ker kan bli ifrå­ga­sat­ta – och till och med upp­le­va att vän­ner för­sö­ker tvinga i dem al­ko­hol. Sam­ti­digt finns en trend där unga vux­nas risk­dric­kan­de mins­kar. »Det är en sjuk hets«, sä­ger 26-åri­ga Elin Gal­van som valt att le­va nyk­tert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.