613

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Inrikes -

ären­den om ad­vo­ka­ter be­hand­la­de ad­vo­kat­sam­fun­dets di­sci­plin­nämnd i fjol. 139 ären­den led­de till att ad­vo­ka­ten fick en på­följd. Den van­li­gas­te var en er­in­ran, som 82 ad­vo­ka­ter straf­fa­des med. 34 ad­vo­ka­ter fick en var­ning och 22 en var­ning med straffav­gift. En ad­vo­kat ute­slöts ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.