Kon­ståk­ning på tors­dag

Metro Sweden (Stockholm) - - Sl I Metro 14 -

Tors­da­gen den 17 ja­nu­a­ri kloc­kan 18.00 star­tar årets pro­gram med en vis­ning av sta­tio­ner­na Kungs­träd­går­den, T-Cen­tra­len (Blå lin­jen), Råd­hu­set och Stads­ha­gen. Sam­ling på T-ba­na Kungs­träd­går­den, bil­jett­hal­len mot Ar­se­nals­ga­tan/Kungs­träd­går­den. Vis­ning­en tar cir­ka 1,5 tim­me och är gra­tis, det en­da som krävs är en SL-bil­jett att re­sa på.

Ul­rik Samu­el­sons un­der­jor­dis­ka träd­gård på Kungs­träd­går­dens tun­nel­ba­nesta­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.