Minecraft (Sweden)

LÄR DIG ATT CRAFTA

-

Nu är det på tiden att börja crafta. Öppna din ryggsäck och placera ut stamblocke­n i det 2 x 2 block stora rutnätet. Du får fyra plankor för varje stamblock du lägger dit. Gör detta en gång, innan du lägger fyra plankor bredvid varandra i en fyrkant för att göra en arbetsbänk (den använder du för att tillverka föremål, att ”crafta” saker). Plocka upp arbetsbänk­en och placera den på marken. Nu kan du göra om plankor till pinnar (två plankor ovanpå varandra ger dig fyra pinnar). Använd sedan pinnarna för att göra träverktyg på arbetsbänk­en.

Börja med att göra en träyxa (för att hugga ner träd snabbare), sedan en träspade (för att kunna gräva upp jord) och till sist en trähacka (för att gräva upp sten och andra mineraler).

SÖK SKYDD

Nu börjar du kanske märka att natten närmar sig. Gör en liten stuga (av jord, sten eller trä), så att du har ett ställe att söka skydd på. Vi föreslår att du stannar inomhus den första natten. Bygg för ingångarna, sätt upp ett par facklor och vänta sedan på att dagsljuset ska dyka upp vid horisonten igen. Medan du väntar kan du gräva ut ett litet källarområ­de under stugan eller eventuellt börja tillverka stenverkty­g. Du kommer kunna höra alla otäcka mobs vandra omkring utanför, men så länge du har täckt alla ingångar behöver du inte oroa dig för att de ska ta sig in. När de otäcka ljuden upphör, har du överlevt ditt första dygn i Minecraft. Grattis!

BÖRJA GRÄVA

Nu är det dags att gräva efter kol. Kolådror finns ofta nära ytan. Du kan till och med se dem på klippor ute i världen om du har tur. Gräv ut dessa med din trähacka och kombinera sedan kol med pinnar för att göra facklor.

Facklor ger dig ljus i mörkret, vilket i sin tur hindrar fientliga mobs från att dyka upp runt dig. Gör flera facklor när du ändå håller på. Runt 20 stycken borde räcka ett tag!

 ??  ?? Se efter om du kan hitta lite kol.
Alla har ett litet rutnät i sin ryggsäck.
Sök skydd och sätt upp en ljuskälla, som en fackla.
Se efter om du kan hitta lite kol. Alla har ett litet rutnät i sin ryggsäck. Sök skydd och sätt upp en ljuskälla, som en fackla.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden