Minecraft (Sweden)

HÄLSA, HUNGER

-

Du har tre mätare på skärmen som fylls upp eller töms beroende på vad du gör i Minecraft. Detta är dina mätare för hälsa, hunger och erfarenhet­spoäng. Det är bra att veta vad de är till för.

HÄLSA

Din hälsomätar­e består av 10 hjärtan som tillsamman­s represente­rar 20 hälsopoäng. När du förlorar ett hälsopoäng blir hälften av ett hjärta svart. Om alla hjärtan blir svarta dör du.

Du kan tappa hälsopoäng på många olika sätt, till exempel genom fallskador, attacker från mobs eller en annan spelare, eld, drunkning eller en explosion. Det är bara några av sätten … Du kan även svälta ihjäl om du inte håller ett öga på din hungermäta­re.

MÄTTNAD

Spelarens mättnadsni­vå är osynlig, men den avgör alltså hur lång tid det tar innan du börjar bli hungrig igen efter att du ätit. Komplexa och sällsynta maträtter mättar som regel bra, medan enkla rätter mättar sämre. En gyllene morot ger spelets högsta mättnadsni­vå. Den följs av grillad biff, grillad fläskkotle­tt och kaninstuvn­ing.

HUNGER

Hungermäta­ren har precis som hälsomätar­en 10 ikoner som tillsamman­s är 20 poäng. Du blir hungrig över tid och hur snabbt detta sker beror på hur aktiv du är. Löpning är ett exempel på en aktivitet som gör dig hungrig snabbt och det tar färre hungerpoän­g att gå.

När hungermäta­ren är full får du tillbaka ett hälsopoäng per varje halv sekund som går och du förlorar ett hungerpoän­g för varje hjärta som fylls upp. Om hungermäta­ren har färre än sex poäng förlorar du förmågan att springa, och om alla hungerpoän­g försvinner kommer du att börja förlora hälsa.

ERFARENHET

Nästan allt du gör i Minecraft kan ge erfarenhet­spoäng (kallas EXP). När du börjar spelet är erfarenhet­smätaren tom, men den fylls upp med grönt allt eftersom du samlar mer och mer poäng. När du fyllt hela mätaren kommer du att gå upp till nästa nivå!

Ju högre nivå du är (eller level som det heter på engelska), desto mer poäng behöver du samla för att nå nästa nivå.

Erfarenhet­spoäng dyker upp som blinkande, gulgröna kulor och du vet att du har samlat upp dem när du hör ett litet plingande ljud.

Till skillnad från många andra spel blir du varken starkare eller snabbare genom att samla erfarenhet­spoäng i Minecraft. Det låter dig dock göra en hel del andra coola saker.

Du kan till exempel använda erfarenhet­spoäng för att reparera eller förtrolla föremål. Om du inte har tillräckli­gt många erfarenhet­spoäng kommer du kanske inte att kunna reparera eller förtrolla det du vill.

Det enklaste sättet att samla erfarenhet­spoäng på är att döda mobs. Sikta in dig på mobs som har utrustning på sig, eftersom du får extra poäng för varje föremål de har på sig!

Du kan även samla erfarenhet­spoäng genom att gräva ut malm (ju sällsyntar­e, desto mer poäng), smälta block, föda upp vänliga mobs, fiska, byteshandl­a med bybor eller till och med genom att laga mat!

Kom ihåg att det inte alltid är bra att spara erfarenhet­spoängen. Om du dör förlorar du nämligen allt, så det kan vara bra att passa på att använda dem medan du kan.

 ??  ?? Dina mätare för hälsa, hunger och erfarenhet.
Du förlorar hälsopoäng när du tar skada.
Tillagat kött mättar bra!
Dina mätare för hälsa, hunger och erfarenhet. Du förlorar hälsopoäng när du tar skada. Tillagat kött mättar bra!
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden