Minecraft (Sweden)

KARTOR OCH

-

Det är bra att hålla koll på var du är, både för att undvika att gå vilse och för att du enkelt ska hitta tillbaka till din bas.

GÖR KARTOR

Börja med att plocka fram lite sockerrör om du vill göra en karta. Placera tre sockerrör ihop för att få tre papper. Fortsätt så tills du kan kombinera nio papper för att göra en tom karta.

För att fylla i kartan behöver du bara plocka fram den ur ryggsäcken och klicka på den. Kartan kommer då att fyllas upp med detaljer från området du befinner dig i. Kartan visar bara ett väldigt litet område till att börja med, men du kan få en lite större karta genom att kombinera den redan befintliga kartan med åtta nya papper. Detta kan du upprepa flera gånger, för att göra en karta som täcker enorma områden.

HEMLIGHETE­R OCH TIPS

Om du gör en karta med en kompass i mitten får du en karta med en markör. Denna karta visar din position som en vit pil (om du befinner dig på kartan) eller som en prick som visar på ett ungefär var du befinner dig (om du befinner dig utanför kartan).

Klockor och kompasser fungerar inte som vanligt i Slutet och i Nether. Visare på kompasser snurrar bara omkring i alla möjliga riktningar. Kartor fungerar inte i Nether, men går fint att använda i Slutet.

Om du redan har en karta som du vill göra om till en karta med en markör behöver du bara kombinera den med en vanlig kompass.

Du kan ändra en karta om ett område har förändrats. Ta med dig kartan tillbaka till det förändrade området, så kommer kartan att uppdateras.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden