Minecraft (Sweden)

SKADA OCH

-

Det är svårt att undvika att ta skada i Minecraft. Oavsett om du väljer att slänga dig in i strider med ett gäng mobs eller råkar komma för nära en kaktus tar du skada förr eller senare. Så här hanterar du det:

TYPER AV SKADA

Det finns så många sätt att ta skada på i Minecrafts farliga värld att skador är uppdelade i en rad olika typer. Skador påverkar spelare och mobs på olika sätt.

Attackskad­or är det som sker när någon attackerar något annat, oavsett om det är med ett närstrids- eller långdistan­svapen.

Blixtskado­r orsakas bara av blixtnedsl­ag och är därför ganska ovanliga.

Fallskador sker när du faller från en höjd som är högre än fyra block. Du tar ett skadepoäng för varje block över de fyra första. Om du faller i marken från över 23 blocks höjd innebär det döden – oavsett hur bra rustning du har. Vissa mobs är immuna mot fallskador.

Drunknings­skador blir ett problem när spelaren får slut på syre under vattnet. Då tar du två skadepoäng per sekund. Även de flesta mobs kan drunkna.

Kvävningss­kador är ungefär som att drunkna, men sker när ett block täcker upp samma område som en spelare eller mob står på (till exempel om grus faller ner från taket). Då tar du skada som motsvarar ett poäng varje halv sekund som går.

Eldskador sker när en spelare tar eld eller kommer i kontakt med magmablock. Då tar du ett skadepoäng varje halv sekund som går.

Explosions­skador orsakas av explosione­r runtom i världen, som till exempel av dynamit, fyrverkeri­er och creepers. Du tar mer skada ju närmare du står explosione­n.

Lavaskada är den farligaste typen av skada i hela spelet Lava orsakar hela fyra skadepoäng varje halv sekund som går!

 ??  ?? Blixten är inte att leka med!
Drunkning är en hemsk död.
Håll dig undan explosione­r!
Blixten är inte att leka med! Drunkning är en hemsk död. Håll dig undan explosione­r!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden