Minecraft (Sweden)

AVANCERAT OM KARTOR

-

MINIKARTA

Du vet redan hur du skapar och fyller i en karta, men vad kan du egentligen göra med dem?

Du kan hålla en karta i den handen du inte har vapen och verktyg i (vanligtvis den vänstra). Då kommer en användbar minikarta visas nere i skärmens vänstra hörn.

ZOOM

Du vet redan hur du kan zooma ut med en karta, men här är några fler saker som är bra att veta.

Du kan zooma ut fyra gånger och zoomnivån fördubblas varje gång. På nivå 1 kommer 2 block i världen att motsvara 1 block på kartan. På nivå 2 motsvarar det 4 block. På nivå 3 motsvarar det 8 block och på nivå 4 motsvarar det 16 block!

Ju högre zoomnivå du har, desto mindre detaljerad blir kartan. Samtidigt blir det enklare att hitta hem igen om du vandrat långt hemifrån. Notera att du inte kan zooma ut på en tom karta, så du måste fylla den först.

PLUPPAR

Det finns två huvudplupp­ar på spelets kartor. Du vet förmodlige­n redan om att den vita pluppen visar din position, men om du placerar en karta i en föremålsra­m kommer den att dyka upp som en grön plupp på kartan. Det gäller alla kopior av den aktuella kartan.

UTFORSKARK­ARTA

En utforskark­arta är en speciell typ av karta som du kan köpa från kartografe­r i byar (om du har bra rykte). Skogsutfor­skarkartor visar vägen till den närmaste herrgården, medan havsutfors­karkartor visar vägen till det närmaste havsmonume­ntet.

Utforskark­artor zoomar in och ut beroende på hur nära du är kartans mål. Kolla kartan noga och ofta för att hitta fram till skatten du letar efter.

MARKÖRER RAMA IN EN KARTA

Du kan placera en karta i en tom föremålsra­m på en vägg. Kartan kommer att sträckas ut om du placerar flera kartor bredvid varandra. Då skapas en större version av kartan, som sammanlänk­ar olika delar av världen. Detta fungerar både som en dekoration och för att ge andra spelare en översikt av din värld. Om du gör en väggkarta som är 3 x 3 stor låser du upp ett framsteg i Pocket- och konsolutgå­van.

Du kan faktiskt placera markörer på en karta! Du behöver bara göra en banderoll, placera den i världen och sedan använda en karta på den. Banderolle­n kommer att dyka upp som en liten symbol på kartan där banderolle­n stod och ha samma färg som den. På så sätt kan du markera saker du vill hitta tillbaka till senare.

 ??  ?? Kartor kan visa stora områden när du zoomar ut.
Minikartan dyker upp nere till vänster.
Kartor kan visa stora områden när du zoomar ut. Minikartan dyker upp nere till vänster.
 ??  ?? Utforskark­artor leder dig till coola ställen.
Rama in kartor för att göra en enorm väggkarta.
Använd kartor på banderolle­r för att skapa markörer.
Utforskark­artor leder dig till coola ställen. Rama in kartor för att göra en enorm väggkarta. Använd kartor på banderolle­r för att skapa markörer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden