Minecraft (Sweden)

KREATIVT

-

Om du tycker bäst om att bygga kan du slippa alla faror. Du kan göra dig av med strider, jakt, mat och gruvdrift genom att spela i det kreativa läget.

OBEGRÄNSAD KREATIVITE­T

Om du spelar Minecraft i kreativt läge är det ungefär som att ha en oändlig ryggsäck full av byggblock. Du kan plocka fram i princip alla föremål, block, växter och mobs ur din ryggsäck i kreativt läge. Du slipper tillverka det själv!

Det kanske låter som att detta förstör poängen med spelet, men kreativt läge är perfekt för dem som föredrar att bygga och utforska utan att behöva möta faror hela tiden. Det går faktiskt att dö även i kreativt läge, men bara genom att falla ner i tomrummet under världen eller genom att använda kommandot ”/kill”. Det finns inga prestation­er i det kreativa läget, för att förhindra att spelare ska fuska!

Glöm inte heller det bästa av allt: om du dubbelklic­kar på hoppknappe­n kommer du att flyga!

SKAPELSEÄG­G

Även om de flesta block och föremål kan plockas fram direkt ur ryggsäcken, måste du använda skapelseäg­g för att få fram mobs. Dessa ägg gör att en mob dyker upp framför dig. Moben uppför sig precis som vanligt.

I en grupp av zombier kommer några att bli vanliga zombier, medan andra kommer att bli zombiebybo­r och barnzombie­r. Kaninernas päls beror fortfarand­e på vilken typ av biom du befinner dig i.

Du kan använda skapelseäg­g för att fylla världen du byggt med liv.

HEMLIGHETE­R

Du kommer att sluta flyga om du dubbelklic­kar på hoppknappe­n igen eller träffar marken. Du kan även ”flyga” under vattnet, vilket bara betyder att du rör dig lika fort som du hade gjort i luften.

Du kan resa till andra dimensione­r i kreativt läge, men du måste aktivera portaler för att kunna göra det. En fördel är att du faktiskt kan bygga din endportal.

Du har fortfarand­e en personlig ryggsäck. Du behöver bara klicka på ikonen av en kista i det nedre högra hörnet för att se vad du har med dig (och inte allt som finns tillgängli­gt i det kreativa läget)!

När du placerar ett föremål i kreativt läge försvinner det inte från ryggsäcken. Om du vill göra dig av med något kan du dra föremålet till det röda krysset i ryggsäcken för att ta bort det.

 ??  ?? En översikt på spelets föremål och block.
Bygg precis vad du vill!
Med skapelseäg­g kan du göra mobs.
En översikt på spelets föremål och block. Bygg precis vad du vill! Med skapelseäg­g kan du göra mobs.
 ??  ?? Du kan flyga högt upp bland molnen i kreativt läge.
Du kan bygga endportale­r.
Du måste få tag på drakägget på vanligt vis.
Du kan flyga högt upp bland molnen i kreativt läge. Du kan bygga endportale­r. Du måste få tag på drakägget på vanligt vis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden