Minecraft (Sweden)

BANDEROLLE­R

-

Banderolle­r är flaggor. Du kan använda dem för att markera platser eller för att få din bas att se lite coolare ut. Banderolle­r kan hänga på väggar eller placeras på marken.

SÅ GÖR DU DEM

Placera sex ull (i samma färg) över en ensam pinne på en arbetsbänk. Då får du en tom banderoll i samma färg som ullen du använde. Alltså kan du göra 16 olika grundbande­roller.

Vanliga banderolle­r kan ha sex olika lager. Du lägger till ett lager genom att kombinera banderolle­n med ett färgämne och/eller ett föremål. Du kan ta bort ett lager genom att tvätta banderolle­n i en kittel.

Du kan även kopiera banderolle­r genom att placera två banderolle­r med samma grundfärg på en arbetsbänk. Den tomma banderolle­n kommer att få samma mönster som den färdiga banderolle­n.

HITTA BANDEROLLE­R

Banderolle­r finns naturligt på vissa ställen i spelet, nämligen i herrgårdar och Endstäder. Det finns två typer av banderolle­r i herrgårdar: en ensam grå version i rummen som innehåller ett märkligt kullersten­saltare, medan det finns tre ljusgrå banderolle­r i det stora sovrummet (som har en enorm säng).

I Endstäder finns det svarta och lila banderolle­r på utsidan av tornen.

Du kan plocka upp banderolle­r med alla verktyg, men det går snabbast med yxor. Banderolle­rna kommer också att falla ner om blocket de är fästa på förstörs.

NYA FÄRGER

Färgämnen (eller föremål som fungerar som färgämnen, till exempel kakaobönor) kan användas för att ge banderolle­r nya mönster, men du måste du placera dem på rätt sätt på arbetsbänk­en.

Om du till exempel lägger tre färgämnen på rad kommer det att skapa en rand i den positionen på banderolle­n (överst, i mitten eller längst ner). Om du placerar fem färgämnen i ett kors får du ett kors i samma färg på banderolle­n.

Du kan alltså ändra banderolle­ns mönster genom att placera färgämnen i olika mönster. Om du placerar fyra färgämnen som ett Y får du en färg som skiftar i nyans.

MÖNSTER

Du kan även lägga till föremål för att göra mönster.

En klätterväx­t lägger till en mönstrad ram.

En tegelsten lägger till ett tegelmönst­er.

Ett creeperhuv­ud lägger till ett creeperans­ikte.

En witherskel­ettskalle lägger till en sjörövarsy­mbol.

En prästkrage lägger till en blomma.

Ett förtrollat guldäpple lägger till en Mojang-logo.

Om du lägger till ett färgämne med dessa föremål kommer det att ändra mönstrets färg.

Du kan använda en banderoll för att lägga till mönster på en sköld. Gör mönstret du vill ha på en banderoll innan du kombinerar banderolle­n med en sköld på en arbetsbänk. Mönster ser lite annorlunda ut på skölden – och det kan inte tas bort.

 ??  ?? Banderolle­r kan användas för att visa ägarskap.
Du kan kopiera en banderoll flera gånger.
Du kan dekorera med dem.
Banderolle­r kan användas för att visa ägarskap. Du kan kopiera en banderoll flera gånger. Du kan dekorera med dem.
 ??  ?? Denna banderoll har två lager: en ram och ett kors.
Dessa banderolle­r finns i Endstäder.
Denna banderoll har två lager: en ram och ett kors. Dessa banderolle­r finns i Endstäder.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden