Minecraft (Sweden)

AVANCERADE

-

Med ett brygdställ kan du även göra brygder som kan kastas på andra mobs och spelare. Det är dags att ta sig an om kvardröjan­de brygder och kastbrygde­r!

GÖR KASTBRYGDE­R

För att kunna göra en kastbrygd behöver du först och främst hitta krut. Det kan du få tag på genom att döda creepers, ghastar och häxor. Det kan även finnas i skattkisto­r.

När du har krut är allt du behöver göra att filtrera in krutet i en befintlig brygd via brygdställ­et. Glöm inte att du även behöver brännpulve­r.

ANVÄND KASTBRYGDE­R

Kastbrygde­r kastas istället för att drickas. Deras effekt påverkar alla spelare eller mob som är i området flaskan landar i.

Du kan använda kastbrygde­r både för att försvaga och sinka dina motståndar­e, eller för att läka och skydda kompisar. Det allra bästa med den här typen av brygder är dock att de kan påverka flera mobs samtidigt (så länge de står tillräckli­gt nära varandra).

Alla kastbrygde­r har lite olika effekter, beroende på deras drickbara motsvarigh­eter. De flesta varar 75 procent av tiden som de annars hade gjort (om en brygd normalt verkar i 60 sekunder verkar den kastbara varianten i 45 sekunder).

Räckvidden en stänkande brygd har påverkar dess effekt. Brygden sprids i fyra block i alla riktningar från där flaskan träffar marken. Om ditt mål står mitt i nedslaget kommer de påverkas till 100 procent av effekten. Ju längre bort de står, desto mindre kommer brygden att påverka dem.

Kom ihåg att brygderna inte alltid har någon effekt eller fungerar på olika sätt. Odöda mobs (som zombier och skelett) tar till exempel skada av kastbara läkebrygde­r, medan de läks av kastbara skadebrygd­er.

ANVÄND KVARDRÖJAN­DE BRYGDER

När de kastas ligger kvardröjan­de brygder kvar som ett moln på marken, precis som drakens eld. Det gör att brygden kan påverka flera mobs och spelare under längre tid, i motsats till stänkande brygder som försvinner direkt efter att de slagit i marken.

Molnet från kvardröjan­de brygder är till en början tre block stort, men det krymper. Efter 30 sekunder är det bort. Alla mobs och spelare som vidrör molnet kommer att påverkas av brygdens effekt. Molnet krymper dessutom ett halvt block för varje mob som nuddar det.

Om brygden vanligtvis är tidsbegrän­sad kommer den kvardröjan­de varianten att verka i hälften av den tiden. Om brygden normalt har omedelbar effekt kommer den kvardröjan­de varianten att vara hälften så effektiv.

Kvardröjan­de brygder fungerar bra att använda i trånga utrymmen, där mobs inte har något annat val än att gå igenom molnet för att nå fram till dig.

 ??  ?? Samla krut genom att döda creepers.
Släng en kastbrygd på fiender!
Du behöver drakeld för att kunna göra en kvardröjan­de brygd.
Samla krut genom att döda creepers. Släng en kastbrygd på fiender! Du behöver drakeld för att kunna göra en kvardröjan­de brygd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden