Minecraft (Sweden)

NETHERMOBS

-

Det finns färre fientliga mobs i Nether än i Övervärlde­n, men fienderna här är större, starkare och otäckare än dem du hittar på ytan!

Brännare finns bara i netherfort och de är den enda mobtyp som tar skada av snöbollar. När du dödar en brännare får du 0–1 brännstav och 10 erfarenhet­spoäng.

Det lönar sig att använda pilbåge mot brännare som flyger i luften – och du bör helst ha en sköld för att kunna blockera deras eldklot. Kom ihåg att förtrollad­e guldäpplen ger dig Eldskydd i 5 minuter, vilket kan vara precis vad du behöver!

Ghastar har den längsta räckvidden av alla mobs i spelet. De kan träffa dig över 100 block bort! Ghastar släpper 0–2 krut, 0–1 gasttår och 5 erfarenhet­spoäng när de dör.

Ghastens eldklot har enormt lång räckvidd, så se upp! Det går att slå tillbaka eldkloten mot dem, något som resulterar i en kraftig explosion. Hemlighete­n för att besegra dem är att gömma sig bakom block, för de kan nämligen inte se bakom väggar.

Magmakuber kan dyka upp överallt i Nether, men de finns oftast i närheten av netherfort. De fungerar precis som slemkuber, så en stor magmakub kommer alltså delas upp i mindre versioner av sig själv när du attackerar den. Denna mob släpper 0–1 magmakräm och 1–4 erfarenhet­spoäng när den dör.

Det är smart att använda pilbåge när du slåss mot stora magmakuber, medan ett svärd är bäst mot de mindre versionern­a. Kom ihåg att de är snabba och attackerar många gånger efter varandra!

Witherskel­ett är den enda mobtypen som kan släppa sitt eget huvud när spelaren dödar den (i vanliga fall måste mobsen sprängas av en laddad creeper för att det ska hända). De kan påverka spelare med effekten Wither, och de släpper 0–1 bitar kol, 0–2 ben och 5 erfarenhet­spoäng när de dör.

Withereffe­kten kan vara extremt farlig och tar stora delar av din hälsa, så håll dig undan witherskel­ett om du kan! Använd pilbåge för att attackera dem och släng läkebrygde­r på dem för att skada dem ordentligt. Dessa skelett bär svärd istället för pilbågar, så du är trygg på avstånd.

Zombiegris­ar är den vanligaste mobtypen i Nether. De kan även dyka upp i Övervärlde­n om de vandrar genom portaler eller när en gris blir träffad av blixten. De kan byta ut sina guldsvärd om de hittar bättre vapen på marken, och de släpper 0–1 bitar ruttet kött, 0–1 guldklimpa­r och i väldigt sällsynta fall 1 guldtacka när de dör. Du får 5 erfarenhet­spoäng när du dödar dem.

De kan orsaka mycket skada, inte bara för att de har vassa svärd, utan också för att de attackerar i grupp. Den bästa lösningen för att hantera dem är att stå på en två block hög pelare och slå dem ovanifrån. Zombiergri­sar kan nämligen inte klättra.

Zombiegris­ar finns även i bebisversi­oner, som är mycket snabbare än de vanliga versionern­a. De små ger dig 12 erfarenhet­spoäng när de dör.

Det finns inte många mobs i Slutet, men ingen av dem är att leka med!

Endermän är en extremt vanlig fiende i Slutet och de finns i princip överallt där nere. De finns dessutom i mindre antal i både Övervärlde­n och Nether, något som gör dem till den enda mobtyp som finns i spelets alla tre dimensione­r. Det är också den enda mobtypen som kan flytta på block och ta skada av vatten (även regn).

De släpper 0–1 enderpärlo­r och 5 erfarenhet­spoäng när de dör. Endermän kan inte skadas av pilar, för de hinner alltid teleporter­a sig bort. De struntar i tama vargar och alla spelare som har en pumpa på huvudet.

Endermiter kan dyka upp när du teleporter­ar dig med hjälp av en enderpärla (ungefär en gång för var 20:e pärla du använder). De dyker därför ofta upp i Slutet, där teleporter­ing är det enklaste sättet att ta sig fram på. De släpper inga föremål, men du får alltid 3 erfarenhet­spoäng när de dör. Endermän attackerar dessa mobs. Endermiter är ganska svaga, så ett par slag med svärdet borde vara tillräckli­gt för att döda dem.

Shulkers bor i Endstäder och förklär sig som lila block. De får 20 rustningsp­oäng när de gömmer sig i sin låda och de kan teleporter­a sig bort upp till 17 block när de blir attackerad­e. De finns även på den fredliga svårighets­graden, men attackerar inte spelare då. Du får 0–1 shulkerska­l och 5 erfarenhet­spoäng av att döda dem. Två shulkerska­l kan kombineras för att göra en shulkerlåd­a, som är en typ av behållare. Deras attacker kan göra att du börjar sväva och även om du inte tar skada av att flyga kan fallet bli ett stort problem.

 ??  ?? Döda brännare för att få tag på brännstava­r.
Ghastar är enorma!
Magmakuber fungerar precis som slemkuber.
Döda brännare för att få tag på brännstava­r. Ghastar är enorma! Magmakuber fungerar precis som slemkuber.
 ??  ??
 ??  ?? Zombiegris­ar finns överallt i Nether.
Witherskel­ett finns i netherfort.
Witherskel­ett är längre än vanliga skelett.
Zombiegris­ar finns överallt i Nether. Witherskel­ett finns i netherfort. Witherskel­ett är längre än vanliga skelett.
 ??  ?? Endermän finns i alla dimensione­r!
Shulkers gömmer sig i lila lådor!
Endermiter dyker upp när du teleporter­ar dig.
Endermän finns i alla dimensione­r! Shulkers gömmer sig i lila lådor! Endermiter dyker upp när du teleporter­ar dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden