Minecraft (Sweden)

ÖKENTEMPEL

-

Ökentempel finns i ökenbiomer. De är vanligtvis enkla att se på håll, även om de delvis kan vara begravda i sand. Det kan göra det svårt att ta sig in i dem.

TEMPLETS HEMLIGHETE­R

Varje tempel innehåller fyra skattkisto­r, men även en explosiv fälla som garanterat kommer att döda dig om du inte är försiktig. Kistorna innehåller vanligtvis förtrollad­e böcker, sadlar, guldäpplen, tackor, smaragder, diamanter, diamanthäs­trustning och förtrollad­e guldäpplen. De flesta av föremålen är oerhört sällsynta, så det är värt risken.

Ökentempel innehåller dessutom ett par sällsynta block som du nog bör plocka med dig. Det finns bland annat blåfärgad lera och upp till 59 block med orangefärg­ad lera. Dessa tempel är dessutom en utmärkt källa till mejslad sandsten och len sandsten, något som är perfekt att dekorera med!

ÖVERLEVNAD­STIPS

För att komma fram till skatten helskinnad kan du följa denna enkla guide:

Ökentempel är byggda på toppen av en djup grop som innehåller fyra skattkisto­r och nio dynamit. Gropen finns under det blåa lerblocket i mitten av varje tempel. Det är även här tryckplatt­an som aktiverar fällan finns.

För att säkert ta dig till botten av gropen måste du gräva dig ner. Börja vid tempeldörr­arna, leta efter den blå leran och gör sedan en trappa som leder dig hela vägen ner till gropen.

Placera facklor längs väggarna för att få ljus. Detta förhindrar mobs från att dyka upp och aktivera fällan.

Ta dig försiktigt ner till botten av gropen.

Töm kistorna och undvik att trampa på tryckplatt­an. När du tömt alla kistor är det bara att klättra upp igen.

 ??  ?? Symbolen på golvet markerar var skatten finns!
Templen kan ligga delvis begravda under sand.
Dessa tempel finns bara i öknar!
Symbolen på golvet markerar var skatten finns! Templen kan ligga delvis begravda under sand. Dessa tempel finns bara i öknar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden