Mitt i Haninge

Fler unga ska hitta Till skärgården

Hundratuse­ntals besökare tar sig till Gålö varje år. Nu är målet att fler barn och unga ska hitta hit – när stödet för skolklasse­r att ta sig ut i skärgården stärks. Ansvaret lämnas över – ska finnas ledare på plats och

- Anna Ludvigsson anna.ludvigsson@mitti.se

Solen strålar över ängen på Skälåkersh­olme på Gålö. En klass från Bagarmosse­ns skola jobbar litigt vid stormköken för att koka kaffe och grädda kanelbulla­r.

Ella Blomkvist tycker det är kul att komma iväg med klassen.

– Vi hade nationella prov i går och i morgon så det är skönt med en paus i dag. Det verkar kul att paddla, säger hon.

Eter en stund delar eleverna ut de varma kanelbulla­rna från en plåt.

Vid Utbildning­splats Gålö får skolbarn i Stockholm chansen att uppleva skärgården och lära sig mer om naturen. Platsen har byggts upp av Skärgårdss­titelsen sedan 2016, men nu lämnas driten officiellt över till Frilutsfrä­mjandet.

Sandra Löfgren från Skärgårdss­titelsen var med och etablerade platsen. Målet var att nå nya målgrupper, däribland ler barn och unga.

– För att nå barn och unga kan man inte bara vända sig till vissa organisati­oner. Då får man bara hit de redan frälsta, man måste vända sig till skolor. Och då behöver man hjälpa lärare. Dels med att ta sig hit, dels med ett färdigt paket på plats, säger hon.

Är mindre utomhus

I dag är Gålö stitelsens mest välbesökta område med över 600 000 besökare per år. När stafettpin­nen nu lämnas över är förhoppnin­gen att ge ännu ler barn och unga chansen att komma hit.

– Barns utomhusvis­telser minskar kratigt. För 15 år sedan var 80 procent av barnen ota ute – i dag är det 50 procent. Det är framför allt barn och unga från frilutsvan­a familjer som kommer ut i naturen. Därför är det så viktigt att få hit skolklasse­r, säger Kristina Ljungros, generalsek­reterare för Frilutsfrä­mjandet.

Förhoppnin­gen är att Gålö ska vara ett pilotproje­kt som kan spridas till andra platser. Här får eleverna lära sig om allt från hur man packar sin ryggsäck, använder ett stormkök och hur man ska klä sig.

– Det är kunskap du sedan har med dig genom livet. Därför känns det helt naturligt att vi tar över det här, säger Kristina Ljungros.

Framför allt barn från friluftsva­na familjer som kommer ut i naturen.

Ska bli fler aktivitete­r

Max Wejstorp från Frilutsfrä­mjandet ska arbeta med projektet på heltid och ta emot skolklasse­r på Gålö. Han har tidigare varit hög

Det är kunskap du sedan har med dig genom livet.

stadielära­re och vet hur svårt det kan vara att komma iväg på utlykter.

– Det är så otroligt pressat – men här inns ett dukat bord. Jag har hat kontakt med lera skolor där man inte har ett öre över och transporte­n hit blir den stora frågan. Det inns ingen budget, säger han.

För att det inte ska bli lika mycket av en kostnadsfr­åga för skolor att åka till Gålö inns det bidrag att söka för transporte­n. I nuläget är 600 elever och lärare från skolor i Stockholm inbokade för besök.

Nu ska Frilutsfrä­mjandet utveckla och utöka aktivitete­rna som skolorna kan ta del av. Man har redan introducer­at ett nytt spår om allemansrä­tten.

– Många har en bild av att frilutsliv­et är långt borta och något man gör en gång per år, genom att bestiga Kebenekais­e eller åka längst ut i ytterskärg­ården. Men det viktiga frilutsliv­et är det som är runt knuten och det som blir av, säger Kristina Ljungros, medan eleverna beger sig ut på Östersjön i kanoterna.

 ?? ?? Assar Bännstrand, Ella Blomkvist, Rut Häger och Emil Röstlund steker bullar i stormkök under sitt besök på Gålö.
Assar Bännstrand, Ella Blomkvist, Rut Häger och Emil Röstlund steker bullar i stormkök under sitt besök på Gålö.
 ?? FOTO: ANGIE GRAY ?? ”Här finns skärgårdsm­iljö som man kan ta sig till med kommunala medel, vilket är fantastisk­t”, säger Ulrika Palmblad-Wennergren, Skärgårdss­tiftelsens kommunikat­ionschef.
FOTO: ANGIE GRAY ”Här finns skärgårdsm­iljö som man kan ta sig till med kommunala medel, vilket är fantastisk­t”, säger Ulrika Palmblad-Wennergren, Skärgårdss­tiftelsens kommunikat­ionschef.
 ?? FOTO: ANGIE GRAY ?? Kristina Ljungros, generalsek­reterare för Friluftsfr­ämjandet och Jan Zetterman, vd på Skärgårdss­tiftelsen på stranden vid Gålö havsbad.
FOTO: ANGIE GRAY Kristina Ljungros, generalsek­reterare för Friluftsfr­ämjandet och Jan Zetterman, vd på Skärgårdss­tiftelsen på stranden vid Gålö havsbad.
 ?? FOTO: ANGIE GRAY ?? Max Wejstorp från Friluftsfr­ämjandet ska ta emot skolklasse­r som kommer till Gålö.
FOTO: ANGIE GRAY Max Wejstorp från Friluftsfr­ämjandet ska ta emot skolklasse­r som kommer till Gålö.
 ?? FOTO: ANGIE GRAY ??
FOTO: ANGIE GRAY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden