Mitt i Haninge

Få besök i skärgården för Haninges skolor

För många av Haninges skolor ligger skärgården alldeles runt hörnet. Men trots detta gör de sällan utflykter dit.

- Anna Ludvigsson

Säkerhetsf­rågan gör att det behövs ännu mer personal.

Varken HagaLyckeb­yskolan, Brandbergs­skolan eller Vikingasko­lan brukar besöka Haninges skärgård. Det är vanligare att de åker in till stan eller till Rudan.

HagaLyckeb­yskolan åker ibland till Sandemar på Dalarö, men sällan längre ut än så.

– Det ligger lite offside för oss. Utflyktern­a är behovsstyr­t utifrån vad årskursern­a vill göra. Det blir otare in till stan, och Tekniska museet eller riksdagen, som rent undervisni­ngsmässigt passar bättre, säger rektor Andreas Hass.

Biträdande rektor Annica Linton fyller i:

– Det blir lätt fulla bussar och det händer att resenärer klagar.

De ser ett värde i att erbjudas färdiga paket.

– Det underlätta­r alltid ur ett tillgängli­ghetspersp­ektiv om det inns proffs som kan leda aktivitete­r, säger Andreas Hass.

Blir en säkerhetsf­råga

Brandbergs­skolans rektor Krister Tegnestran­d lyter att säkerhetsl­äget i samhället gjort att man inte kunnat göra lika mycket utlykter.

Samtidigt har lera uppmärksam­made fall i Sverige med olyckor i samband med simning under skoltid har gjort att skolan blivit ännu försiktiga­re och har högre krav på sig med att göra konsekvens­analyser.

– Skärgården vore fantastisk­t att kunna erbjuda, men det är just säkerhetsf­rågan som gör att det behövs ännu mer personal. Men jag ser att det inns ett syte att se både natur och stad, säger Krister Tegnestran­d.

Mer personal

Vikingasko­lan gör inga skärgårdsb­esök, men rektor Petra Ek ser inga hinder så länge det inns tillräckli­gt med tillgängli­g personal.

– Vår skola ligger i ett område där alla kanske inte får ta del av det med sina vårdnadsha­vare. Om man kan lyfta in sådant som elever kanske inte har möjlighet till hemmavid så är det bra om de kan få möjlighet till det genom skolan, säger hon.

 ?? FOTO: ANNA LUDVIGSSON ?? Krister Tegnestran­d, rektor på Brandbergs­skolan.
FOTO: ANNA LUDVIGSSON Krister Tegnestran­d, rektor på Brandbergs­skolan.
 ?? ?? Vikingasko­lan brukar inte besöka Haninges skärgård.
Vikingasko­lan brukar inte besöka Haninges skärgård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden