Mitt i Haninge

De laddar för helt ny festival

Hoppas locka en bred publik med låga biljettpri­ser – lokala akter i fokus ◗ Clowner, jättemario­netter och folkdans. Det är några av akterna som möter besökarna på Ormteatern­s nya scenkonstf­estival.

- Anna Ludvigsson anna.ludvigsson@mitti.se

Det är så roligt. Mycket knasiga saker kommer att hända.

Det är en kombinatio­n av stora drömmar och vision med ihärdighet.

I ladan i Rudan pågår förberedel­serna för fullt. För gänget i kulturföre­ningen Ormen är det arbetsover­aller som gäller när stolar ska borras fast och scener ska lyttas.

– Man är nervös för att det är en stor satsning men det är så roligt. Det är så mycket knasiga saker som kommer att hända, säger ordförande Karin Levin.

För första gången satsar föreningen på en scenkonstf­estival. Den 1 juni ska teatern fyllas med olika akter – från en profession­ell clowntrupp till ett lokalt punkband. Förutom bra väder hoppas de på att ler som inte brukar besöka teatern ska hitta dit.

– Mycket folk rör sig här på sommaren. Vi hoppas kunna locka till gemensamma upplevelse­r, säger projektled­are Josef Szabó.

Lokalt fokus

Lokala kulturföre­ningar är inbjudna och det kommer innas en öppen scen.

– Många lokala kulturutöv­are är med. Vi vill visa upp att det inns mycket bra kultur som görs i Haninge, säger Josef Szabó.

Tre profession­ella akter medverkar men annars blir det mest lokalt när fyra scener både ute och inne bjuder på fullspäcka­de program.

– Det känns viktigt att göra sådana här grejer när det har hänt mycket negativa saker i Haninge. Det händer också mycket positivt här, säger Karin Levin.

Festivalen blir till tack vare ett bidrag på 46 000 kronor från Postkodsst­itelsen. För föreningen påverkas av en allt strängare ekonomi. I år ick de 75 procent av pengarna de sökte från kommunen och samtidigt har studieförb­unden mindre pengar att fördela.

Hur kommer det sig att ni vågar satsa på det här trots den tufa ekonomin?

– Det är en manifestat­ion för att visa att det görs väldigt mycket bra kultur. Men skär man bort mer nu så kommer det att bli fattigare för kommuninvå­narna, säger Josef Szabó

– Det är en kombinatio­n av stora drömmar och vision med ihärdighet, fyller Karin Levin i.

Vill öppna upp mer

Dörrarna till teatern står öppna och under tiden stoppar lera människor in huvudet. Undrar vad som händer, frågar om man kan köpa ika och några ungdomar som är nyikna går ett varv. Det är en vanlig företeelse.

– Vissa har gått förbi här i 20 år men vet inte vad som inns här inne och det behöver vi göra någonting åt. Öppna upp så att folk kan se att det händer saker här, säger Josef Szabó.

Ett villkor för bidraget från

Postkodsst­itelsen var att det ska vara billigt att komma in. För 60 kronor för de över 13 år får man ta del av allt i programmet.

– Vi hoppas det ska leda till att folk möts och delar upplevelse­r och knyter kontakter. Vi är en ideell förening som kommer från Jordbro. Det är viktigt att alla får känna att man får vara en del av vår teater, säger Karin Levin.

Om festivalen blir lyckad är planen att fortsätta nästa år.

– Vi hoppas hamna i ett läge där folk undrar vad som ska hända nästa gång, då det blir ett sug eter kulturuppl­evelser här i Rudan, säger Josef Szabó.

 ?? FOTO: ANNA LUDVIGSSON FOTO: ANNA LUDVIGSSON ?? Från vänster uppifrån: Josef Szabó, Andrea Jacobsson, Arne Nordh, Maria Karlsson, Karin Levin och Anna Cederberg på kulturföre­ningen Ormen. ”Det ska inte vara en stor kostnad för en barnfamilj att komma hit,” säger Anna Cederberg om festivalen.
FOTO: ANNA LUDVIGSSON FOTO: ANNA LUDVIGSSON Från vänster uppifrån: Josef Szabó, Andrea Jacobsson, Arne Nordh, Maria Karlsson, Karin Levin och Anna Cederberg på kulturföre­ningen Ormen. ”Det ska inte vara en stor kostnad för en barnfamilj att komma hit,” säger Anna Cederberg om festivalen.
 ?? FOTO: ANNA LUDVIGSSON ?? ”Man ska kunna komma hit och det ska vara för lokalbefol­kningen. Man behöver inte vara profession­ell på någonting”, säger Karin Levin.
FOTO: ANNA LUDVIGSSON ”Man ska kunna komma hit och det ska vara för lokalbefol­kningen. Man behöver inte vara profession­ell på någonting”, säger Karin Levin.
 ?? FOTO: ANNA LUDVIGSSON ?? För första gången arrangerar kulturföre­ningen Ormen en scenkonstf­estival. Josef Szabó leder projektet.
FOTO: ANNA LUDVIGSSON För första gången arrangerar kulturföre­ningen Ormen en scenkonstf­estival. Josef Szabó leder projektet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden