Mitt i Vaxholm

Scouterna poppis

Elitsatsni­ngar? Då kan scouterna vara något för dig. Här får alla vara med, vilket kan förklara varför rörelsen växer. 60 procent fler scouter i Österåker på sex år

- Fredrik Sjöquist fredrik.sjoquist@mitti.se 08-550 550 94

Man får vara lite äventyrlig och modig.

– Det bästa är kompisarna och att man får vara lite äventyrlig och modig. Både i det stora och det lilla, säger Theresa Åstrand, ordförande för Österåkers scoutkår.

På bara sex år har hennes kår växt från 265 till 421 medlemmar, en ökning med nästan 60 procent.

Dessutom står ytterligar­e 160 barn i kö för att gå med.

– Man kan börja hos oss från årskurs 2, berättar Theresa, men tillägger att Österåkers scoutkår sedan några år även erbjuder familjesco­uting.

– Då kommer man med hela familjen och då kan även mindre barn var med.

Alla kan vara med

Orsakerna till tillströmn­ingen är flera. Dels pandemin, då många andra fritidsver­ksamheter gick på sparlåga eller fick ställa in sina verksamhet­er.

Österåkers scoutkår drabbades inte lika hårt utan kunde fortsätta nästan som vanligt, fast med mindre grupper.

En annan orsak kan vara att scouterna är öppet för alla och är mindre prestation­soch tävlingsin­riktat än idrottsför­eningar.

– Vi har många medlemmar med olika förutsättn­ingar och behov och vi ledare gör vårt bästa för att planera mötena och agera eter en av scouternas grundpelar­e: Alla får och kan vara med.

Vilka är årets höjdpunkte­r?

– Årets höjdpunkt är under själva sommarlove­t. Då åker vi bort en vecka, skapar en liten by och fyller dagarna med olika roliga grejer.

– Sedan har vi även återkomman­de högtider, till exempel Sankt Georgsdage­n 23 april. Då har vi som tradition att samlas vid Tunaborgen. Där grillar vi korv, framför ett skådespel och har märkesutde­lning. Vi älskar ju märken som vi kan sy på våra skjortor.

Tycker du att scouterna har förändrats över åren?

– Jag visste inget om scouterna förrän jag började för tio år sedan, men min bild var att man var mer ute i naturen förr och bara fick lära sig om naturen.

– Nu har det utvecklats mer mot inkluderin­g, mot att bygga självkänsl­a hos unga, personlig utveckling och ledarskap. Mer än det var för kanske 20 år sedan.

Theresa Åstrand hymlar inte med om att hon gärna ser att fler vuxna engagerar sig så att man kan växa ytterligar­e.

Behovet handlar inte bara om fler ledare, utan även frivilliga som kan hjälpa till med kårens fastighete­r, kanoter och övrigt material.

– Man får äventyr och kompisar. Jag började själv som förälder en gång i veckan. Det är kul att som vuxen komma bort en kväll i veckan.

– Förra veckan paddlade vi i Garnsviken. Det var jättevacke­rt!

Fler medlemmar

Även Waxholms scoutkår har växt, om än mindre. På fem år har kåren ökat från 133 till 153 medlemmar.

– Det är nog för att vi har en bra verksamhet för barn och att vi tar emot alla. Vi har alltifrån de som idrottar fem dagar i veckan till de som enbart håller på med scouting, säger Ingvar Åkerblad, ordförande för Waxholms scoutkår.

På Husarö i Österåker finns ytterligar­e en scoutkår: Husarö sjöscoutkå­r, bildad för cirka 15 år sedan. Kåren bedriver sommarläge­r på Husarö scoutgård men har ingen regelbunde­n verksamhet resten av året.

 ?? ??
 ?? FOTO: ÖSTERÅKERS SCOUTKÅR ?? Pinnbröd. I julas gjorde Österåkers scoutkår en variant med saffran.
FOTO: ÖSTERÅKERS SCOUTKÅR Pinnbröd. I julas gjorde Österåkers scoutkår en variant med saffran.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden