Mitt i Vaxholm

Ungas stillasitt­ande ökar – liksom antalet scouter

- Johan Kristensen Maja Johansson

scouttätt. Men det är också här vi har flest barn i kö och på väntelista. Det vill vi råda bot på, säger Adam Lundberg, utveckling­skonsulent i Scouterna.

Oroande siffror

I Stockholm har scouterna vuxit från 15 000 till 23 000 medlemmar på tio år.

Trots det stora intresset för Scouterna visar statistike­n att stillasitt­andet bland barn och unga ökar.

Endast två av tio barn når den rekommende­rade nivån på fysisk aktivitet, enligt en rapport från organisati­onen Generation Pep. Det är oroande siffror tycker Josefine Åhrman, generalsek­reterare för Svenskt frilutsliv.

– Det är otroligt lågt och det är ännu lägre bland flickor i 14-årsåldern, säger hon.

Hur många barn och unga som vistas i naturen är svårt att mäta, men Svenskt Frilutsliv ser att de grundlägga­nde kunskapern­a om allemansrä­tten har försämrats. Många skolor har även ersatt de traditione­lla frilutsdag­arna i naturen med inomhusakt­iviteter.

– Vi har en stor utmaning kring barn och unga och stillasitt­ande, och där är skärmtiden en stor faktor, säger Josefine Åhrman.

Att Scouterna trots allt växer tror hon har att göra med deras uppsökande verksamhet. De senaste åren har flera nya scoutkårer startats i Stockholm och på platser i resten av landet som tidigare var utan.

– Att bedriva verksamhet där barnen finns är en framgångsf­aktor, säger Josefine Åhrman.

Vill fortsätta växa

Scouternas mål är att fortsätta växa i hela landet, från dagens 82000 scouter till 100 000 nästa år.

– Otast brukar det inte vara några problem att få barn och unga att vara med. Men vi behöver ha fler ledare, säger Adam Lundberg.

Han betonar att blivande ledare inte behöver ha knopar och tändstål i blodet.

– Du behöver vara en trygg och omtänksam vuxen. Vi stöttar alla som startar en scoutkår. De får tändsticko­r, tändstål, någon kniv och andra basgrejer av oss och presentkor­t för att kunna handla så att du exempelvis kan göra pinnbröd.

” Vi har en stor utmaning kring barn och unga och stillasitt­ande.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden