Mitt i Vaxholm

Fel att laga mat med spackelspa­tel

Verktyg och misstänkt matfusk på Åkersberga­krog

- Fredrik Sjöquist fredrik.sjoquist@mitti.se 08-550 550 94

En krog i Åkersberga fick anmärkning för att ha fuskat med livsmedel och för att ha lagat mat med en borrmaskin. Men krögaren nekar.

– All utrustning i en livsmedels­lokal som kommer i kontakt med livsmedel ska vara godkänd för detta ändamål. Reglerna finns av en anledning, säger Maria Lindström, miljö- och hälsoskydd­schef i Österåkers kommun.

I början av april gjorde kommunens miljö- och hälsoskydd en oanmäld rutininspe­ktion på restaurang­en i Åkersberga. Inspektion­en upptäckte då att krogen hade en vanlig borrmaskin från Bosch med monterad omrörare som ”sannolikt” användes för att blanda såser. I köksdelen låg även två spackelspa­tlar.

Påtalade hygienbris­ter

Dessutom var lokalerna, enligt inspektion­en, smutsiga, personalen saknade tillräckli­ga möjlighete­r att tvätta händerna och livsmedel förvarades fel. Krogen misstänks även ha vilselett sina kunder genom att använda billigare livsmedel än man uppgav på menyn – livsmedel som kan orsaka allergiska reaktioner. Kommunens miljö-och hälsoskydd­savdelning anser därför att krogen sannolikt ”utsatt konsumente­rna för allvarliga risker”.

– Jag har ägt restaurang­en i tretton år och aldrig hat problem med kommunen, säger ägaren när Mitt i kommer på besök.

Han säger också att alla andra brister som kommunens inspektör fann är åtgärdade, men att borrmaskin­en med omrörare inte använts till matlagning utan till reparation­er.

– Titta här, säger han och visar på skador på restaurang­ens golv.

Restaurang­en fick fram till 10 maj på sig att rengöra kyl, frys och lager och komma med åtgärdspla­ner för ytterligar­e sju punkter som rör bland annat restaurang­ens och personalen­s hygien och rutiner.

Krogen förbjöds också att ange specifika livsmedel på menyn om man i själva verket använder något annat och får inte använda borrmaskin och spackelspa­tlar i matlagning­en – om man inte kan visa att de är godkända för kontakt med livsmedel.

Kommunens beslut gäller den nuvarande krogen.

Fler använde borrmaskin

Samma krog, på samma adress, med samma krögare och namn, fast med annat organisati­onsnummer, gick nyligen i konkurs.

En titt bakåt visar att även den konkursade krogen fick flera anmärkning­ar. Redan för tio år sedan, 2014, var den en av en handfull restaurang­er i Åkersberga som avslöjades med att använda borrmaskin i matlagning­en.

En av krogens delägare förklarade då för Mitt i att han inte känt till att livsmedels­redskap måste vara godkända, att sådana maskiner är dyra och att ”en vanlig borrmaskin är lätt att jobba med”.

Reglerna finns av en anledning.

Är det tröttsamt att samma restaurang gör om samma fel?

– Vi lägger ingen värdering i det. När vi är ute på tillsyn tittar vi om man uppfyller livsmedels­verkets och livsmedels­lagens krav, säger Maria Lindström.

 ?? FOTO: ÖSTERÅKERS KOMMUN ?? Kylrummet i restaurang­ens lager 2024. Den tidigare krogen som konkursade ertappades 2021 med att förvara däck tillsamman­s med livsmedel.
FOTO: ÖSTERÅKERS KOMMUN Kylrummet i restaurang­ens lager 2024. Den tidigare krogen som konkursade ertappades 2021 med att förvara däck tillsamman­s med livsmedel.
 ?? FOTO: ÖSTERÅKERS KOMMUN ?? Spackelspa­tel i restaurang­köket.
FOTO: ÖSTERÅKERS KOMMUN Spackelspa­tel i restaurang­köket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden