Mitt i Vaxholm

Vad händer med det utlovade äldreboend­et vid Norrberget?

- Ann-Britt Larsson

Min mamma flyttade till Borgmästar­gården i Vaxholm 2017 då hon på grund av demenssjuk­dom inte kunde bo kvar hemma. Redan då blev vi anhöriga kallade till möte där kommunen berättade om planerna för ett nytt äldreboend­e på Norrberget. Behovet av fler boenden för äldre samt att Borgmästar­gårdens lokaler var i dåligt skick både för de boende och personalen hade enligt kommunen funnits i planeringe­n i flera år. I juni 2020 vann detaljplan­en för Norrberget laga kraft efter att ha överklagat­s. Sedan dess har det gått nästan fyra år och fortfarand­e finns inget nytt äldreboend­e på plats. På Vaxholms kommuns hemsida står det ”Vaxholms stad planerar att uppföra ett nytt äldreboend­e och en förskola på Norrberget. Just nu pågår förberedan­de planerings- och projekteri­ngsarbete men inga arbeten utförs ännu fysiskt på plats”.

att för Vaxholms kommun är de äldre ingen prioritera­d fråga. Hur ska man annars tolka deras informatio­n. På fyra år har man inte kommit längre än till att börja planering. När är det tänkt att detta bygge ska stå klart? Jag läser att Söderfjärd­sskolan fått ett nytt kök och det är jättebra. Samtidigt så finns inga ordentliga kök för de boenden på Borgmästar­går

Det är uppenbart

den. Där serveras halvfabrik­at. Ibland när min mamma bodde där så fanns inte tillräckli­gt med mat då avdelninga­rna ”lånade ” av varandra. Ibland blev det de mest konstiga blandninga­r av mat, de fick ta vad som fanns. Varför ska våra äldre inte få god hemlagad mat, känna doft av nybakat, bo i rum som inte är kalla, rymliga allrum och slippa känna urinlukt på grund av ej anpassade lokaler.

Samtliga politiker som styrt i vår kommun bär ett stort ansvar för att inget kommit på plats. Vi vaxholmare måste stå upp för våra äldres rätt till ett värdigt boende.

 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? Fortfarand­e finns inget nytt äldreboend­e på plats vid Norrberget, skriver insändarsk­ribenten.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN Fortfarand­e finns inget nytt äldreboend­e på plats vid Norrberget, skriver insändarsk­ribenten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden