Man­del­bud­a­pest med jord­gub­bar

Mjuka kakor&tårtor - - Innehåll -

En god och en­kel som­mar­tår­ta med jord­gub­bar och man­del­ma­räng som full­kom­ligt smäl­ter i mun­nen.

10–12 bi­tar

Bot­ten

5 ägg­vi­tor

½ tsk ci­tronsaft el­ler ät­tik­sprit

3 dl strö­soc­ker

1 ½ dl söt­man­del, fin­hac­kad

2 msk mai­ze­na majs­stär­kel­se

Fyll­ning

3 dl visp­gräd­de, vis­pad 5 dl jord­gub­bar, ski­va­de

Gar­ne­ring

ca 50 g mörk cho­klad ca 2 dl visp­gräd­de, vis­pad flor­soc­ker färs­ka jord­gub­bar

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ug­nen på 180 gra­der. 2. Ri­ta ut tre rund­lar på tre bak­plåts­pap­per med hjälp av en tall­rik, 22–24 cm i di­a­me­ter.

3. Vis­pa ägg­vi­tor och ci­tronsaft till ett fast skum, bun­ken ska gå att vän­da upp och ner. Häll i strö­sock­ret li­te i ta­get och vis­pa på låg has­tig­het.

4. Vänd ner söt­man­del och mai­ze­na. Bred el­ler sprit­sa ut sme­ten i de mal­la­de rund­lar­na. 5. Gräd­da en bot­ten i ta­get i ned­re de­len av ug­nen i 15–20 min el­ler tills bott­nen har fått bra med färg. Låt dem sval­na.

6. Fyll­ning: Bred hälf­ten av visp­gräd­den på en av bott­nar­na. För­de­la ski­va­de jord­gub­bar på gräd­den. Lägg på näs­ta bot­ten och gör sam­ma sak. Lägg på den sista bott­nen.

7. Smält cho­kla­den över vat­ten­bad. Sprit­sa cho­kla­den över den övers­ta bott­nen. Låt den stel­na.

8. Sprit­sa top­par av vis­pad gräd­de längs med kan­ten. Pud­ra med flor­soc­ker och lägg en fjär­de­dels jord­gub­be i var­je grädd­topp.

TIPS! Vis­pa in­te gräd­den till gar­ne­ring­en för länge. En la­gom fast gräd­de re­sul­te­rar i fi­na­re top­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.