Pa­ri­ser­våf­fel­tår­ta

Mjuka kakor&tårtor - - Innehåll -

Klas­sis­ka pa­ri­ser­våff­lor på nytt sätt – som en tår­ta.

Ca 6 bi­tar/tre­vå­ningstår­ta

Va­niljkräm, ca 2 dl

1 ¼ dl mat­lag­nings­gräd­de 2 äggu­lor

1 ¼ msk mai­ze­na majs­stär­kel­se

1 msk strö­soc­ker

1 tsk va­nilj­soc­ker

¾ dl visp­gräd­de

Bott­nar

200 g smör, kyl­skåpskallt 4 dl ve­te­mjöl

1 dl vat­ten, kallt

1–2 dl strö­soc­ker till ut­kav­ling­en

Fyll­ning

150 g smör, rumsvarmt 1 1/2 dl flor­soc­ker

1 1/2 dl va­niljkräm, rumsvarm

Gar­ne­ring

ca 2 dl visp­gräd­de färs­ka hal­lon

GÖR SÅ HÄR

1. Va­niljkräm: Vis­pa ihop mat­lag­nings­gräd­de, äggu­lor, mai­ze­na och strö­soc­ker i en ka­strull. Låt det sju­da på svag vär­me un­der visp­ning tills krä­men tjock­nar. Låt den sval­na och till­sätt va­nilj­soc­ker.

2. Vis­pa gräd­den fast och blan­da ner den i den kal­la krä­men.

3. Bott­nar: Hac­ka ihop smör och ve­te­mjöl, gär­na i en mat­be­re­da­re. Till­sätt vatt­net och ar­be­ta snabbt ihop en deg.

4. Kav­la ut de­gen till en rek­tangu­lär ka­ka på mjö­lat bak­bord. Vik de­gen i tre la­ger. Lin­da in den i plast­fo­lie och lägg den i ky­len i ca 1 tim.

5. Sätt ug­nen på 225 gra­der. 6. Kav­la ut de­gen till ca 1 cm tjock. Ta ut 6 run­da ka­kor, ca 13 cm i di­a­me­ter. Strö ut strö­soc­ker på bor­det och vänd ka­kor­na i det. Kav­la ut dem till tun­na ova­la ka­kor, ca 20 x 30 cm, och av­slu­ta med en kruska­vel på bäg­ge si­dor. 7. Lägg för­sik­tigt de tun­na ka­kor­na på plå­tar med bak­plåts­pap­per. Gräd­da dem mitt i ug­nen i ca 5 min. Låt ka­kor­na kall­na på gal­ler.

8. Fyll­ning: Vis­pa ihop smör och flor­soc­ker rik­tigt krä­migt. Till­sätt va­niljkrä­men, li­te i ta­get, och rör kraf­tigt.

9. Du kan väl­ja att gö­ra två lå­ga tår­tor, som vi gjor­de, el­ler en rik­tigt hög. Ju hög­re tår­ta, desto svå­ra­re att skä­ra fi­na bi­tar. Bred fyll­ning på ka­kor­nas ovan­si­dor ut­om på den övers­ta.

10. Gar­ne­ring: Vis­pa gräd­den fluf­fig. Sprit­sa små top­par av gräd­de ovan­på tår­tan. Gar­ne­ra med hal­lon.

Pa­ri­ser­våff­lor de våff­lor som frans­ka el­ler är en rik­tig ock­så kal­las kon­di­to­ri­er. Med på klas­si­ker kruska­vel får du en går hjälp av ka­kor­na. Det på mönst­ret dem in­nan att nag­ga en ock­så bra har om du in­te grädd­ning kruska­vel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.