Smul­paj med krus­bär

Mjuka kakor&tårtor - - Innehåll -

Lätt­ba­kad smul­paj som ser­ve­ras ljum­men med va­nilj­glass el­ler va­nilj­sås.

3–4 små el­ler 1 stor

60 g smör

1 dl strö­soc­ker 1 dl hav­re­gryn

1 dl ve­te­mjöl

1 tsk va­nilj­soc­ker

Fyll­ning

1/2 dl strö­soc­ker

1 tsk po­ta­tis­mjöl ca 4 dl frys­ta el­ler färs­ka krus­bär

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ug­nen på 180 gra­der. Smält smö­ret. Blan­da det till­sam­mans med strö­soc­ker, hav­re­gryn, ve­te­mjöl och va­nilj­soc­ker till en smu­lig mas­sa.

2. Smörj små paj­for­mar, 10–14 cm i di­a­me­ter, el­ler en stor form, ca 24 cm i di­a­me­ter.

3. Fyll­ning: Blan­da ihop strö­soc­ker och po­ta­tis­mjöl. Till­sätt krus­bä­ren. 4. För­de­la bä­ren i for­mar­na. Täck dem med smul­bland­ning­en.

5. Gräd­da pa­jer­na mitt i ug­nen i ca 35 min. Låt dem sval­na nå­got in­nan du ser­ve­rar dem med va­nilj­glass el­ler va­nilj­sås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.