BECKHAMS FI­LO­SO­FI

Modern Filosofi - - Intro -

(ur Av­gu­da­skym­ning: el­ler Hur man fi­lo­so­fe­rar med ham­ma­ren) Fri­edrich Nietz­sche, tysk fi­lo­sof

En ex­i­sten­ti­a­lism med väl­digt cool frisyr: beck­si­sten­ti­a­lism. An­dy Mar­tin, som fö­re­lä­ser om fransk fi­lo­so­fi vid Cam­bridge uni­ver­si­ty, byg­ger sin -ism på Da­vid Beckhams fö­re­ställ­da fi­lo­so­fis­ka upp­vak­nan­de.

”Om vi har ett eget var­för då det gäl­ler li­vet, kan vi stå ut med näs­tan al­la hur.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.