Ex­i­sten­ti­ellt på film

Modern Filosofi - - Intro -

Woody Al­lens nya film, Ir­ra­tio­nal man, har svensk pre­miär den 25 sep­tem­ber. Ir­ra­tio­nal man ut­spe­lar sig på ett uni­ver­si­tet, där den nya pro­fes­sorn i fi­lo­so­fi ham­nar i en ex­i­sten­ti­ell kris. Ti­teln an­spe­lar på New York-fi­lo­so­fen Wil­li­am Ba­retts (1913-1992) bok Ir­ra­tio­nal man: A study in ex­i­sten­ti­al phi­lo­sop­hy . Boken kom ut 1958 och har sä­ker­li­gen på­ver­kat Woody Al­len som ung.

Fil­men vi­sa­des ut­om täv­lan vid årets filmfes­ti­val i Can­nes. The Gu­ar­di­an var ljum­men: ”Ir­ra­tio­nal man byg­ger på en bra idé, men blir in­te mer än en skiss.”

I rol­ler­na ses Em­ma Sto­ne, Jo­aquin Pho­e­nix, Par­ker Po­sey och Ja­mie Black­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.