Ha­ley Shea

Modern Filosofi - - Vad tänker du på? -

21 år, stu­dent. Eklut­na La­ke, Alas­ka. – Jag tän­ker på att det här är en ma­gisk plats. Jag åker of­ta hit för att ren­sa hjär­nan och fun­de­ra över li­vet. Det är nå­got spe­ci­ellt med öpp­na plat­ser. De ger ut­rym­me för tan­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.