Ira Ed­wards

Modern Filosofi - - Vad tänker du på? -

41 år, mark­för­val­ta­re, rull­stols­bu­ren på grund av ett fal­lan­de träd. Ancho­rage, Alas­ka.

– Jag tän­ker på kom­men­ta­rer­na jag får om hur hemskt det är att va­ra jä­ga­re. Men jag ja­gar för att få mat, in­te för trofé­er­nas skull. Många som är emot jakt kö­per kött i mat­bu­ti­ker­na, för­pac­kat i plast. Det här är det rik­ti­ga sät­tet att skaf­fa sin mat. Se­dan finns det de som är ve­ge­ta­ri­a­ner. Det är helt okej, men de­ras över­ty­gel­se bör in­te hind­ra min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.