Qu­a­lia

Själ­va kär­nan i upp­le­vel­sen?

Modern Filosofi - - Dilemmat - Il­lust­ra­tion: Em­ma Hanquist

Kant drar vit­sar - igen Om­giv­ning­en för­vand­lad till min­ne Svå­ra sam­tal – så blir de lät­ta­re Fi­lo­so­fer lyss­nar på reg­gae

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.