ARISTO­TE­LES

Modern Filosofi - - I döda filosofers sällskap -

Född: År 384 f.kr. i sta­den Sta­gi­ra i nor­ra Gre­kland. Kar­riär: Med­lem av Pla­tons Aka­de­mi i Aten. Lä­ra­re till Alex­an­der den sto­re. Grun­da­de sko­lan Ly­keion i Aten, men tving­a­des läm­na sta­den på grund av de an­ti­ma­ke­dons­ka stäm­ning­ar­na vid Alex­an­ders död för att in­te ”ate­nar­na skul­le syn­da två gång­er mot fi­lo­so­fin” – den förs­ta var av­rätt­ning­en av So­kra­tes. Ak­tu­ell: Stän­digt. Ovän­tat in­tres­se: Ha­de ett ryk­te om sig att gil­la ut­smyck­ning­ar och en viss grad av över­flöd. Död: År 322 f.kr. i Chal­kis på den gre­kis­ka ön Eubo­ia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.