ZYG­MUNT BAU­MAN

Modern Filosofi - - Porträtt -

Upp­växt: Född år 1925 i Poz­nań, Po­len. Fa­mil­jen, som var ic­keprak­ti­se­ran­de ju­dar, flyd­de un­dan na­zis­ter­na till Sov­je­tu­ni­o­nen år 1939. Död i hem­met i Leeds 9/1 i år. Kar­riär: Stu­de­ra­de so­ci­o­lo­gi och fi­lo­so­fi på uni­ver­si­te­tet i Wars­za­wa ef­ter kri­get. I lands­flykt igen i sam­band med en po­li­tisk ut­rens­ning år 1968, först till Is­ra­el och se­dan till Stor­bri­tan­ni­en, där han var pro­fes­sor vid Uni­ver­si­ty of Leeds i näs­tan tju­go år. Verk: Hans mest kän­da böc­ker i över­sätt­ning är Auschwitz och det mo­der­na sam­häl­let, Post­mo­dern etik och Kon­sum­tions­liv. Nya boken Retro­to­pia kom­mer ut postumt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.