”Min rädd­ning var fort­sat­ta sam­tal”

Ni­gel Da­ni­el

Modern Filosofi - - Artikel -

[kon­sult i bygg­bran­schen, vars fru Ben­te dog i can­cer]

Ni­gels fru fick tarm­vred hös­ten 2010 och då kon­sta­te­ra­des liv­mo­der­can­cer som ope­re­ra­des. Se­na­re fann man me­tas­ta­ser som be­hand­la­des med cell­gif­ter i fle­ra om­gång­ar, tills hon dog i slu­tet av ju­li 2013, 58 år gam­mal. Hur var det för er att få can­cer­be­ske­det? – Det var en chock för­stås, men vi fick ju hö­ra att den gick att ope­re­ra, så vi tänk­te att hon kla­rar sig. Se­na­re fick hon cell­gif­ter som ock­så sa­des kun­na bo­ta can­cern. Det var svårt att ta in hur all­var­ligt det var. Jag för­ne­ka­de det nog in i det sista – och gör det kans­ke fort­fa­ran­de. Hur har du upp­levt sam­ta­len i vår­den? – Vi har haft tu­ren att mö­ta fan­tas­tis­ka läkare som har gjort sitt yt­ters­ta. Men mö­tes­ti­den är kort, det blir mest kon­kret om sjuk­dom och be­hand­ling. Jag sök­te mig till en an­hö­riggrupp på sjuk­hu­set och gick ef­ter Ben­tes död i sam­tal hos en te­ra­peut och se­dan i en com­pas­sion-fo­ku­se­rad sam­tals­grupp. Min rädd­ning har va­rit att jag har fort­satt i sam­tal. Vad skulle du ha öns­kat som du in­te fick? – Ett bra sam­tal om dö­den vå­ren 2013, så att vi i fa­mil­jen skulle ha hun­nit för­be­re­da oss. Vi fick det först vec­kan fö­re Ben­tes död – av en fan­tas­tisk läkare, men det var fruk­tans­värt att få hö­ra att hon ha­de så kort tid kvar.

– Och mer tid med läkare, sjuk­skö­ters­kor och ku­ra­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.