Kaj Skoglund

Modern Filosofi - - Vad tänker du på? - -

66 år, flo­rist, Kall­häll.

– Jag tän­ker på att en blom­ma kan be­ty­da så många oli­ka sa­ker. Man kan an­vän­da den för att trös­ta, im­po­ne­ra, ta ett sista far­väl el­ler ba­ra smyc­ka sitt hem. Men fi­nast är den i sitt eget sam­man­hang: det kan va­ra en mask­ros på som­ma­ren el­ler en blom­man­de kvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.