Kim Jo­hans­son

Modern Filosofi - - Vad tänker du på? - -

20 år, vär­me­mon­tör, Hall­sta­vik.

– Jag tän­ker på att jag vill ha se­mes­ter. Att ba­ra få va­ra le­dig och kom­ma hem. An­nars tän­ker jag in­te så myc­ket un­der de fjor­ton tim­mar som ett pass va­rar. Jag vill ba­ra bli klar så fort som möj­ligt.

Vad tän­ker du på? -

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.