Om re­san:

Modern Filosofi - - Artikel -

Da­tum: 29/10–3/11 2017.

In­går i pri­set: Flyg Stock­holm/kö­pen­hamn– Ke­flavík tur och re­tur, 4 över­natt­ning­ar (del i dub­bel­rum med fru­kost­buffé) på Hó­tel Pla­za i Reyk­javík och 1 över­natt­ning på Air­port Ho­tel Au­rora Star i Ke­flavík, samt­li­ga ut­flyk­ter med buss, 3 tre­rät­tersmid­da­gar på hög­klas­si­ga re­stau­rang­er, 2 lun­cher, in­trä­den till mu­se­er, fö­re­läs­ning­ar och Blå la­gu­nen.

Pris: 15 900 kr. En­kel­rumstillägg: 2 730 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.