GUNILLA BERGSTRÖM

Modern Filosofi - - Porträtt -

Född: 1942, fyl­ler 75 i som­mar. Fa­milj: Bar­nen Bo­el och Pål, och barn­bar­net Lin­nea 9,5 år. Bor: Va­sas­tan, Stock­holm, Sve­ri­ge och i Kom­bo i Gam­bia. Kar­riär: Jour­na­list, för­fat­ta­re, sce­no­graf. Har skri­vit vis­tex­ter och satt upp dock­te­a­ter. Har skri­vit drygt 40 böc­ker ef­ter de­bu­ten Mi­as pap­pa flyt­tar (1971). Har sålt cir­ka 5 mil­jo­ner ex­em­plar ba­ra i Sve­ri­ge och 4 mil­jo­ner in­ter­na­tio­nellt. Ak­tu­ell med: Den ani­me­ra­de fil­men Bill och hem­li­ga Bol­la .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.