Kom­man­de ut­bild­ning­ar - Sök nu!

Modern Filosofi - - Nästa Nummer Nummer- -

KBT grund­läg­gan­de psy­ko­te­ra­pi, steg 1

46 ut­bild­nings­da­gar, 2 år 50% STOCK­HOLM: start 15/9/2017 MAL­MÖ: start 8/2/2018

An­hö­rig­te­ra­peut (AHTU)

Ut­bild­ning­en är på di­stans, 2 år 50% STOCK­HOLM: start 22/9/2017 MAL­MÖ: start 6/10/2017

Al­ko­hol- och drog­te­ra­peut (ATU)

Ut­bild­ning­en är på di­stans, 3 år 50%- STOCK­HOLM: start 19/5/2017 MAL­MÖ: start 22/9/2017 GÖ­TE­BORG: start 6/10/2017

På­bygg­nad för be­hand­la­re

Be om en of­fert!

Tolv­stegs­be­hand­la­re (TBU)

Ut­bild­ning­en är på di­stans, 2 år 50% STOCK­HOLM: start 19/5/2017 MAL­MÖ: start 22/9/2017 GÖ­TE­BORG: start 6/10/2017

KBT ori­en­te­rings­kurs, 50 tim.

Kur­sen ges på plats, 5 da­gar STOCK­HOLM: start 21/4/2017 MAL­MÖ: start 10/11/2017

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.