Modern Psykologi

Börja ditt nya liv i 8 steg

Hitta motivation till träning med ny forskning.

- TEXT ILLUSTRATI­ON

Ungefär hälften av alla som börjar träna slutar inom tre–sex månader. I min forskning har jag därför undersökt motivation­ens mekanismer inom fysisk aktivitet och motion/träning. Här kommer några av mina bästa råd. ofta innebär en viss fysisk ansträngni­ng och andra uppoffring­ar är det ovanligt att den känslan infinner sig i början.

Det är däremot vanligt att man inlednings­vis drivs av ”borden och måsten” – yttre motiv som att gå ner i vikt, få mer muskler, bli accepterad av andra och så vidare. Men det är inga bra drivkrafte­r i längden eftersom de grundas i negativa känslor som skam och skuld. Då är det bättre att fokusera på positiva drivkrafte­r, som att känna sig nöjd efteråt, eller att det leder till något som är värdefullt för dig.

Några exempel är att få bättre kondis, bli starkare, sova bättre, förbättra immun‍ försvaret och att kroppen utsöndrar hormoner när man tränar, som ger bättre humör, bättre minne och ökad stresståli­ghet. Det leder i sin tur till att man orkar mer samt att man känner sig friskare och gladare. Efter några månader, när man fått in rutinen och börjar känna av de positiva ef- fekterna, brukar de inre drivkrafte­rna blir mer påtagliga, men inte alltid och inte för alla.

Sänk ambitioner­na. Hör du till dem som ständigt börjar ditt nya liv? Då har du ju en väldigt stark motivation, ta vara på den, ha tålamod och anpassa i stället doseringen så att den passar dina förutsättn­ingar. Det krävs inte blod, svett och tårar för att få positiva hälsoeffek­ter. Vi bombardera­s med budskap som no pain–no gain men det gäller i princip bara om du vill höja prestation­en för att tävla, eller är ute efter att skulptera fram kroppens muskler. Du behöver inte heller göra storslagna förändring­ar och göra allt samtidigt. Försök i stället att börja där du befinner dig och ta helst en förändring i taget.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden