Fran­kenste­ins mons­ter 200 år

Modern Psykologi - - INSIKT BILDEN - – Ka­rin Ska­ger­berg

Hand­lar den egent­li­gen om en­sam­het, onds­ka el­ler rent av en man­lig fors­ka­res öns­kan att gö­ra kvin­nor över­flö­di­ga för re­pro­duk­tion? Skräck­ro­ma­nen Fran­kenste­in fyl­ler 200 år och väc­ker fort­fa­ran­de frå­gor. Den skrevs av Ma­ry Shel­ley 1818 och be­trak­tas of­ta som den förs­ta sci­ence fic­tion­ro­ma­nen. Vi bju­der där­för på li­te

monsterpsy­ko­lo­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.