FIRA!

Modern Psykologi - - INSIKT BILDEN -

DET HÄN­DER I Å R

På fran­ken­re­ads.org sam‍ lar Ke­ats-shel­ley As­so­cia‍ ti­on of Ame­ri­ca in­for­ma­tion om Fran­kenste­in­re­la­te­ra­de eve­ne­mang. Fors­ka­re vid Høgsku­len i Vol­da, Nor­ge, lig‍ ger bakom fran­kenste­in2018. com. Och i Stock­holm spe­las en ny­tolk­ning av be­rät‍ tel­sen på Play­house

te­a­ter bar­ba­ra.nu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.