Snyg­ga grön­sa­ker

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN -

Det är in­te ba­ra vack­ra män­ni­skor som får för­de­lar av sitt ut­se­en­de. Sam­ma me­ka­nism gäl­ler sa­ker: bi­lar, da­to­rer, bu­tiks­in­red­ning­ar – till och med grön­sa­ker.

Kon­su­ment­fors­ka­ren Mag­nus Sö­derlund gjor­de ny­li­gen ett ex­pe­ri­ment med pap­ri­kor, mo­röt­ter och to­ma­ter, där det vi­sa­de sig att de grön­sa­ker som var li­te ud­da och asym­met­ris­ka ra‍ ta­des av för­söks­per­so­ner­na som fick tit­ta och kän­na på dem.

– Trots att de var fullt ät­ba­ra be­döm­des grön‍ sa­ker­na som säm­re, mind­re häl­so­sam­ma och svå­ra­re att han­te­ra i kö­ket – ba­ra ef­ter ut­se­en­det.

Hans för­kla­ring är att vi är så va­na vid att ba­ra se fi­na grön­sa­ker i bu­ti­ker­na nu‍ me­ra, på grund av oli­ka stan‍ dar­der. Det är allt­så sam­ma me­ka­nism som ger vack­ra män­ni­skor si­na för­de­lar – och ger and­ra män­ni­skor kom­plex över att in­te le­va upp till skön­hets­i­de­a­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.