LEKA GUD

Modern Psykologi - - INSIKT BILDEN -

VETENSKAPLIG H YBRIS

I den gre­kis­ka my­to­lo­gin stal Pro‍ met­heus el­den från gu­dar­na. Den full­stän­di­ga ti­teln på Ma­ry Shel­leys ro­man, Fran­kenste­in el­ler den mo­der­ne

Pro­met­heus, skvall­rar om att vi har att gö­ra med vetenskaplig hybris. Och visst är det fres­tan­de att dra pa­ral‍ lel­ler till AI och ro­bot­hot, nå­got som Ste­ven Pin­ker är in­ne på i sin nya bok,

En­lighten­ment now. Men i stäl­let för ”Fran­kenste­ins­ka fan­ta­si­er”, ar­gu‍ men­te­rar han för att vi bör oroa oss för fak­tis­ka hot, som kli­mat­för­änd­ring­ar och

kärn­va­pen­k­rig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.